Het experiment met caravanbewoners aan de Galvestonsite in Gent, loopt op z’n einde. Naar aanleiding daarvan heeft het Gentse stadsbestuur nu een plan van aanpak voorgesteld voor mensen die mobiel wonen in Gent.

Migranten die momenteel clandestien in Gent in mobiele woonwagens of barakken wonen, krijgen nu de keuze. Ofwel stappen ze in een huisvestingstraject met verplichte begeleiding, ofwel keren ze vrijwillig terug naar hun thuisland. Terreinen waar clandestien wordt gewoond, zullen worden ontruimd. Maar wel steeds op een humane manier, benadrukt het stadsbestuur. Bewoners zullen steeds de tijd krijgen om zelf het terrein te verlaten en er gebeuren begeleidende gesprekken. Bewoners zullen worden opgevangen in een gebouw of tijdelijke wooncontainers.

De gebruiksovereenkomst met De Lijn, waardoor de stad het terrein aan de Hurstweg kon blijven gebruiken, loopt eind augustus af. Het stadsbestuur vraagt nu aan De Lijn om de overeenkomst met een half jaar te verlengen, wat de stad de tijd geeft een nieuwe gecentraliseerde opvang te organiseren. De stad doet ook een oproep naar de privésector om daarvoor een locatie te vinden.

De Oost-Europese caravanbewoners die op een terrein bij de Galvestonsite in Gent verblijven, moesten een contract ondertekenen. Daarin verbonden zich aan enkele regels. In ruil mochten ze een jaar lang op de plek blijven wonen. ’t Was een experiment van de stad, dat loopt deze zomer af.

© Janna Heyerick