De stad Gent stapt uit de intercommunale Publilec. Het schepencollege heeft vanmorgen de raamovereenkomst over de uitstap goedgekeurd, de beslissing wordt vanavond voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitstap levert Gent ruim 40 miljoen euro op. En bovendien ook geld voor de pensioenen van de gewezen werknemers van EGW, da’s het vroegere Elekriciteit, Gas- en Waterbedrijf van de stad.

© Peter Stuart