De stad Gent gaat vanaf het najaar een nieuwe non-discriminatieclausule gebruiken voor overheidsopdrachten. Bedrijven die meedingen naar grotere overheidsopdrachten zullen zich sterker moeten engageren. Ze zullen onder meer op voorhand een vragenlijst moeten invullen. Bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zullen na de gunning van de opdracht gevraagd worden om een gelijke-kansenactieplan op te stellen om zich in regel te stellen. De nieuwe aanpak komt er na een onderzoek van de UGent naar de effectiviteit van de non-discriminatieclausule die de stad al sinds 2010 hanteert voor overheidsopdrachten. Daaruit blijkt dat personen van vreemde herkomst 30% minder kans maken op een sollicitatiegesprek. Jongeren van vreemde herkomst zonder ervaring maken zelfs de helft minder kans om uitgenodigd te worden. 

© Paul Van De Velde