Schepen van onderwijs, Isaura Calsyn, krijgt de volledige steun van het Eeklose stadsbestuur. Ze krijgt dus geen sanctie, dat is vandaag beslist door het schepencollege. Calsyn was in het oog van de storm terechtgekomen nadat ze op Facebook jongeren had opgeroepen om naar de klimaatmars in Brussel te trekken. Sommigen interpreteerden dat als een aanzet tot spijbelen, maar dat heeft ze naar eigen zeggen niet zo bedoeld. Voor het stadsbestuur is de zaak nu afgehandeld, ze hebben wel afgesproken om met zn allen voorzichtiger om te gaan met sociale media.

© Sofie Claeys