"Het Spaans Kasteel, Gent. Van dwangburcht tot woonwijk". Da's de titel van een nieuw boek over de site van de Gentse Baafsabdij. Daar, op die site liet keizer Karel in de 16e eeuw een burcht bouwen, vooral om de Gentenaars schrik aan te jagen. Meer dan 300 jaar zou de burcht het beeld van Gent bepalen.

© Colette Van Hooreweghe