De  sp.a zal in Zingem niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Plaatselijk sp.a-kopstuk, OCMW-voorzitter en schepen van onderwijs Carine Seynave, stelt zich geen kandidaat voor de volgende legislatuur in fusiegemeente Kruisem. De partij heeft niet de tijd meer om een volwaardige kandidatenlijst samen te stellen, en wil toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

© Peter Stuart