De actiegroep SOS Sint-Anna geeft de strijd niet op en trekt naar de Raad van State. De vzw wil koste wat het kost verhinderen dat er een Delhaize komt in de Sint-Annakerk.  

Het Gentse stadsbestuur sloot vorig jaar een overeenkomst met de supermarktketen om de Sint-Annakerk te herbestemmen tot supermarkt. Tot grote verontwaardiging van de actievoerders van SOS Sint-Anna. De actiegroep diende klacht in bij de gouverneur, maar die heeft de klacht verworpen. De actieveroerders blijven echter overtuigd dat het stadsbestuur politiek, cultureel en administratiefrechtelijk zwaar in de fout is gegaan bij de herbestemming van de kerk. Daarom trekt de actiegroep nu naar de Raad van State. Daarnaast rekent SOS Sint-Anna ook op de steun van de nieuwe bisschop, Lode Van Hecke. Hij moet volgens de actiegroep zijn verantwoordelijk opnemen in dit dossier.

© Tim Steyaert