SOS Sint-Anna, de vzw die zich verzet tegen de komst van een Delhaize in de Gentse Sint-Annakerk, heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gouverneur.

De actiegroep wil dat het gemeenteraadsbesluit over de Sint-Annakerk geschorst wordt. In december vorig jaar gaf de gemeenteraad de goedkeuring om een erfpachtovereenkomst te sluiten met Delimmo NV, de vastgoedkoepel boven Delhaize. Volgens SOS Sint-Anna zijn er procedurefouten gemaakt, schaadt het project het algemeen belang en is het bovendien in strijd met de wetgeving op de bescherming van het onroerend erfgoed.

© Soetkin Desloovere