Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent moet problemen in ongeschikte woningen binnen de drie maanden aanpakken. Gebeurt dat niet, dan worden ze automatisch onbewoonbaar verklaard. Kort voor de verkiezingen pakte de openbare omroep uit met een reportage over slechte woningen in de Sint-Bernadettewijk. Die zorgde voor een politieke storm. Zes van de zeven gezinnen die in een ongeschikt huis woonden hebben intussen een nieuwe woning aangeboden gekregen. Maar er zijn ook problemen elders in Gent. In totaal kreeg de stad 41 dossiers over sociale huurders die in ongeschikte huizen wonen. Die dossiers moeten tegen half november zijn opgelost.

© Peter Stuart