Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen trekken aan de alarmbel. Ze zwaaien met een onderzoek van auditbureau KPMG waaruit blijkt dat ze gedoemd zijn om financieel ten onder te gaan. Ze vragen aan minister Homans om dringend maatregelen te treffen.

© Tim Steyaert