In Gent heeft het S.M.A.K vandaag onaangekondigd de deuren gesloten uit protest tegen de besparingensplannen van de Vlaamse regering op cultuur. Een 50-tal personeelsleden en de directie waren er wel gewoon aan het werk, maar de bezoekers mochten het gebouw niet binnen. Met de actie wil het museum het signaal geven dat het niet akkoord is met het begrotingsvoorstel van Jambon.

© Paul Van De Velde