In het Zeeuws-Vlaamse Sluis zijn de zogenaamde Buitenwallen heropend. De Buitenwallen zijn verdedigingswallen uit het begin van de 18de eeuw.

Ze zijn de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. De hoge delen van de omwalling zijn hoger gemaakt. De voormalige grachten zijn lager gemaakt waardoor de wallen beter zichtbaar zijn in het landschap. Meer reliëf zorgt ook voor afwisseling tussen natte en droge gebieden, klinkt het. En dat moet er op termijn voor zorgen dat meer dieren en planten zich thuis voelen bij de wallen.

 

© Paul Van De Velde