De beoefenaars van watersport aan de Watersportbaan in Gent zijn het sluikstorten aan hun geliefde roei –en kanoclub meer dan moe. Aan de steigers aan de kop van de Watersportbaan en daar staat maar één vuilnisbak. En da’s duidelijk niet genoeg. Dagelijks liggen er her en der verschillende vuilniszakken, afval en blikjes rond te slingeren.

De sportclubs wijzen met een beschuldigende vinger naar de kampeerders die met hun mobilhome op het nabijliggende terrein verblijven. De vissers in de buurt verdenken dan weer de rondhangende jongeren.

Hoe dan ook. Ivago erkent het probleem. Zij zijn bezig met het vervangen van de kleine oranje vuilbakjes door gortere groene exemplaren die overal in Gent geplaatst worden.

"Meer dan capaciteit aanbieden, en de korven legen kunnen wij niet doen." Klinkt het bij Ivago. "Als er geen vuilkorven zijn, dan neem je je afval mee naar het volgende punt, raak je het daar ook niet kwijt, neem het dan mee naar huis, dat is pure burgerschapszin."

© Vanessa Declercq