Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent is vandaag gestart met de sloop van een appartementsgebouw aan het Winston Churchillplein. Het gebouw dateert uit de jaren vijftig en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen. ’t Is al het tweede woonblok in de wijk Groene Briel die door WoninGent onder handen wordt genomen. Tegen 2022 moet de site opnieuw een harmonieus geheel vormen.

© Vanessa Declercq