De Slachthuisbrug aan het Van Eyck-zwembad in Gent blijft nog minstens vijf maanden afgesloten voor alle autoverkeer. Dat laat beheerder Waterwegen en Zeekanaal weten. De Slachthuisbrug raakte in september beschadigd bij een brand. Om de herstellingen te kunnen uitvoeren moeten de gas – en waterleidingen onder de brug worden verwijderd. Pas dan kunnen de echte herstellingswerken beginnen. De Slachthuisbrug blijft minstens tot juni afgesloten voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.

 

© Vanessa Declercq