De Gentse muzikant Frederik Sioen is aangesteld tot coördinator van het Kunstenoverleg in Gent. Kunstenoverleg engageert zich om concrete artistieke acties te organiseren en een overlegplatform te zijn voor het Gentse kunst- en cultuurbeleid. Het platvorm werd pas vorig jaar opgestart.

“Cultuur heeft de kracht om de sociale cohesie in een stad te versterken. Ik draag daar graag mijn steentje toe bij,” aldus Sioen. Daarnaast blijft Sioen zich bezighouden met muziek en andere projecten. Zo zet hij zich in voor Plastic Attack, tegen de grote hoeveelheid plastic verpakkingen, en organiseerde hij onlangs nog de benefiet ten voordele van vzw Een Hart Voor Vluchtelingen. Het Gents Kunstenoverleg is blij met Frederik Sioen als coördinator. Voorzitter Patrick Allegaert: “Hij is niet alleen als kunstenaar bekend en geliefd, maar daarnaast ook een geëngageerde Gentenaar die al heel wat acties ondernomen heeft om kunst en cultuur in de samenleving een grotere weerklank te geven.”

© Janna Heyerick