Het Sint-Lievenscollege Humaniora blijft op de huidige locatie aan de Zilverenberg in Gent. Dat hebben de personeelsleden en de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs Gent Agglomeratie bekendgemaakt in een gemeenschappelijk persbericht.
Er was de laatste tijd heel wat ongerustheid ontstaan over de verhuis naar een nieuwe campus aan de Ham. Daar zouden drie scholen onderdak vinden. Maar verschillende leerkrachten en ouders zagen de verhuis niet zitten. Ze vreesden voor de kwaliteit van het aanbod op de school. Na overleg zijn de verhuisplannen nu van de baan. De school blijft waar ze is. Het personeel van het Sint-Lievenscollege Humaniora zegt wel te willen meewerken aan de uitbouw, het studieaanbod en het leerlingenprofiel van de nieuwe campus. De protestmars van donderdag wordt ook afgeblazen.

 

© Koen Colpaert