De stad Oudenaarde krijgt een subsidie van 1,4 miljoen euro voor de heraanleg van het Sint-Jozefsplein en de straten in de buurt. Oudenaarde wil een aanzienlijk deel van het Sint-Jozefplein ontharden. Er worden een aantal groenzones ingepland en een kwart van de oppervlakte krijgt een waterdoorlatende verharding. Het subsidiedossier is net goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De heraanleg zou in het najaar van 2020 van start kunnen gaan.

© Tim Steyaert