De stad Ronse krijgt een basiliek. De bekende Sint-Hermeskerk in het centrum van Ronse is in oktober door de kerkelijke overheid als basiliek erkend. De erkenning is een officiële opwaardering voor kerken die een bijzondere historische waarde hebben, een bedevaartsoord zijn, of die in het bezit zijn van een bijzondere relikwie. De Sint-Hermes voldoet aan al die voorwaarden. De erkenning is een opsteker voor de stad Ronse die de laatste jaren stevige inspanningen heeft geleverd voor het erfgoed rond Sint-Hermes . De hele buurt rond de kerk werd gerenoveerd, er vond een groot congres rond bedevaarten plaats en er werd een aanvraag ingediend om de Fiertel-ommegang als Unesco Werelderfgoed te laten erkennen.
Volgens bisschop Van Looy heeft de kerkelijke overheid ook kunnen vaststellen dat er rond Sint-Hermes een heuse gemeenschap bestaat die in staat is om de eretitel die de kerk nu krijgt ook in stand te houden. De hoop leeft dat de basiliek een nieuw spiritueel centrum wordt. De inwijding heeft plaats op 2 februari.

© Robbert Vancompernolle