Sint-Bavo in Gent pakt uit met een nieuw uniform. Neen, het typische groen zal niet uit het Gentse straatbeeld verdwijnen. Maar op vraag van de leerlingen zelf wordt een nieuw en strenger uniform ontworpen. Nu is er te veel discussie, zegt de directrice, want het ene groen is het andere niet. Een nieuw uniform moet daar nu verandering in brengen. 

© Dries De Koster