Bij werken aan het stationsplein van Merelbeke is een bunker uit de tweede wereldoorlog blootgelegd. Het was een schuilkelder voor de buurtbewoners van het station. Dat was tijdens de oorlog vaak het mikpunt van bombardementen .

In het voorjaar van 1943 beslist de stedelijke dienst voor Openbare Schuilplaatsen om een ondergrondse constructie aan te leggen aan het station van Merelbeke. Het is een bescherming voor de buurt, die in de komende jaren  een hoop bombardementen te verwerken  zal krijgen.

 

© Christophe Sevenoo