In de Vooruit in Gent houden verschillende middenveldorganisaties een ‘schrikkelwake’. Een democratische en geweldloze bijeenkomst waarmee ze de verharding en de polarisering in de samenleving en de politiek willen aanklagen. Ze pleiten voor een inclusieve samenleving die ieders grondrechten waarborgt. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt er voorgelezen en koren en bands zingen er protestliederen.

 

© Paul Van De Velde