De schreeuw om een tolvrije Westerscheldetunnel wordt steeds luider. 15.000 Zeeuwen hebben al de online petitie ondertekend. In het gememeentehuis van Terneuzen ligt vanaf vandaag ook een papieren versie van de petitie. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om om de eis op de agenda te krijgen. Een passage door de Westerscheldetunnel blijft normaal gezien betalend tot 2033. 

 

 

 

 

© Paul Van De Velde