In tegenstelling tot eerdere berichten is de Sint-Gerardusschool in Gent niet definitief beschermd. De Sint-Gerardusschool wordt ook wel es De Moederschool genoemd, omdat ze als voorbeeld diende voor veel andere scholen die later gebouwd werden. Bovendien was de school ook een onderdeel van de wereldtentoonstelling in 1913. Maar de school dreigt gesloopt te worden. 

© Koen Colpaert