Geen leer of kunststof maar schoenen gemaakt van mycelium, dat is de zwamvlok van onder andere paddenstoelen. In de tuin van Kina loopt een tentoonstelling van 8 kunstenaars en ontwerpers. Allemaal zijn ze aan de slag gegaan met mycelium en proberen ze gebruiksvoorwerpen te maken. Deze schoenen zijn van de hand van Kristel Peters maar het is kunst noch gebruiksvoorwerp. 

© Paul Van De Velde