In Gent wordt vanmiddag het startschot gegeven voor de sanering van de gronden tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan. De bodemsanering is meteen de start van de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel ‘De Nieuwe Dokken’.  Daar komen 1500 nieuwe woningen en een lagere school voor 240 leerlingen.

Foto : de geplande school met 'groene buitenkamer'

© Janna Heyerick