De Raad van State heeft het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan ‘Coupure’ in Oudenaarde vernietigd. De vernietiging kwam er na een klacht van het Milieufront Omer Wattez. Het PRUP zou gebaseerd zijn op een wijziging in het gewestplan die in 2008 al door de Raad van State onwettig werd bevonden. Intussen is het bedrijventerrein al zo goed als volgebouwd. De stad Oudenaarde gaat met de provincie samenzitten om te bekijken hoe het nu verder moet. Er worden alvast geen bouwvergunningen meer toegekend. Het Milieufront Omer Wattez is er niet op uit om de bestaande bedrijven te laten afbreken, maar eist wel een compensatie voor het biologisch waardevol gebied dat verloren gegaan is. 

© Tim Steyaert