Het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) in Merelbeke heeft meegewerkt aan een baanbrekend onderzoek over de genetica van rozen. Dankzij dat onderzoek zou het in de toekomst mogelijk zijn voor kwekers om rozen zonder doornen te kweken. De wetenschappers zijn erin geslaagd meer inzicht te verschaffen in de oorsprong van de belangrijke plantenkenmerken van de roos, zoals bv de doornen.  

© Robbert Vancompernolle