De provincie Oost-Vlaanderen beslist om een tijdelijk rook- en vuurverbod op te leggen in alle provinciale domeinen en bosgebieden. Dat doen ze naar aanleiding van de aanhoudende droogte.

"We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter preventief te werken op brandgevaar. Het verbod staat duidelijk bij de ingang gemeld en de medewerkers zien er nauwlettend op toe, al zullen we geen extra controles doen. Sowieso proberen we roken weg te houden bij de speeltuinen."
   Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen

 

© Hannes De Smet