Het stadsbestuur van Ronse gaat akkoord met het voorstel van schepen van Markten Brigitte Vanhoutte en schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester om de verkoop van levende dieren op de wekelijkse markten te verbieden. Nu liet het marktreglement van de stad Ronse dat nog toe. Maar Ronse heeft bedenkingen bij de verkoop van dieren op de markt. Het leidt vaak tot een impulsieve aankoop, en dat spreekt niet in het voordeel van de dieren zelf. De stad Ronse wil met het besluit een voortrekkersrol opnemen op vlak van dierenwelzijn. 

© Koen Colpaert