In Ronse is vorig weekend geschiedenis geschreven. De Sint-Hermeskerk is  officieel verheven tot basiliek. De verheffing tot basiliek heeft alles te maken met de duizend jaar oude traditie van de Fiertelommegang en de verering van Sint-Hermes. De inhuldiging werd voorgegaan door bisschop Luc Van Looy en de pauselijke nuntius, aartsbisschop Augustine Kasujja.

© Peter Stuart