In Gent zorgt een romakamp in de wijk Muide al geruime tijd voor overlast. Dat zeggen buurtbewoners. Die klagen over afval en geurhinder. De stad legde een ander roma kamp onlangs strikte verblijfsvoorwaarden op. Op de Muide gebeurt dat niet, de kampbewoners kunnen daar voorlopig hun gang gaan.  Bij het kabinet van de burgemeester horen we dat de situatie nauwgezet wordt opgevolgd, en dat er vanaf begin volgende week vaststellingen zullen worden gedaan als er overlast is. Er zal worden ingegrepen als de volksgezondheid in het gedrang komt. 

© Peter Stuart