Misschien heeft u het zelf zien gebeuren. Op een paar plekken in het centrum van Gent zijn werklui vanmorgen kwistig met rode verf tekeer gegaan. Zeven locaties in de stad waar het verkeer straks geknipt wordt, worden heringericht. Zoals hier het Lippensplein vlakbij het Zuid. Daar mag het verkeer vanaf  3 april niet meer doorrijden. De zeven plekken krijgen een tijdelijke herinrichting met onder meer zitbanken en meer groen.  In de komende vijf à tien jaar worden ze definitief heringericht.

© Paul Van de Velde