U heeft ze misschien ook al opgemerkt? De opvallende rode lijn aan verschillende universiteitsgebouwen van de UGent?

De rode lijn is onder meer een actie van Koen Meirlaen, klimaatactivist en poolambassadeur. De rode lijn werd op twee meter hoogte aangebracht, en da’s exact de hoogte van de zeespiegelstijging. De rode lijn moet de studenten en passanten triggeren om meer te weten te komen over de klimaatopwarming.

Bij de rode lijn hoort ook een affiche met meer informatie over de precieze bedoeling van de actie Oceans are rising, so get involved. De actie leidt naar de website sogetinformed.com, waar je alles terugvindt over de klimaatopwarming, de klimaattop in Madrid en de verschillende klimaatacties die er momenteel aan de gang zijn.

Enkele maanden geleden werd er ook al een rode lijn aangebracht aan het Mudel, het Museum van Deinze en Leiestreek. Dat nu ook de UGent en later ook de Arteveldehogeschool, HoGent en de VUB volgen en ook een rode lijn aanbrengen, dat kan alleen maar helpen om de klimaatopwarming beter te begrijpen.
 

© Vanessa Declercq