Bij opgravingen aan de Mariakerksesteenweg in Drongen hebben archeologen van de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van de stad Gent, restanten ontdekt van drie Romeinse huizen.

In 2017 had een verkennend onderzoek al sporen van menselijke aanwezigheid uit de Ijzertijd en de Romeinse periode aan het licht gebracht.


Het archeologisch onderzoek startte vorige maandag, op 7 oktober 2019. In een eerste opgravingsvlak werden al meteen paalsporen van drie huizen uit de Romeinse periode blootgelegd. De drie grondplannen zijn verschillend, wat doet vermoeden dat de huizen uit andere periodes dateren. De oudste sporen zouden teruggaan tot de eerste, begin tweede eeuw na Christus.

Naast de paalsporen troffen de archeologen ook scherven van huisraad aan, die de aanwezigheid van de Romeinse cultuur duidelijk aantonen.

Met het onderzoek hopen de archeologen meer zicht te krijgen op de manier waarop de mensen zich organiseerden in de eerste eeuwen van onze jaartelling.

Door de opgravingen moeten de plannen voor de uitbreiding van de begraafplaats in Drongen ook even worden uitgesteld. Op het kerkhof zal er een nieuwe zone voor natuurbegraven worden aangelegd. Dat is een bosrijke omgeving waar weinig of geen grafmarkeringen worden aangebracht op de plaats waar iemand begraven ligt. Ook de manier van begraven gebeurt meestal in volledig afbreekbare producten.
 

© Vanessa Declercq