In de toekomst wordt het even zoeken wie de bevoegde vrederechter is in uw gemeente. Want de gerechtelijke kantons worden hertekend. Sommige zetels gaan dicht omdat ze opgaan in een groter kanton. De hervormingen passen in een besparingsplan dat de vredegerechten meteen ook efficënter moet maken. Ook voor het personeel heeft dat gevolgen.

© Robbert Vancompernolle