Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start met de renovatie van een apppartementsgebouw aan de Tichelrei. Het gebouw dateert uit de jaren vijftig en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen. Het woonblok wordt bovendien energiezuinig gemaakt, met steun van het klimaatbudget van de stad Gent. Het woonblok vlakbij het Sint-Lucasziekenhuis werd in 1957 gebouwd door architect Jules Trenteseau. Het is opgenomen in de inventaris Bouwkundig Erfgoed van de stad Gent. Zo’n gebouw renoveren doe je dus niet zomaar. Bij de renovatieplannen werd dan ook rekening gehouden met de architecturale waarde van het gebouw. Het appartementsblok zal na de renovatie voldoen aan de huidige woonnormen. Maar vanbuiten zal het er uitzien zoals het er in de jaren vijftig uitzag.

© Vanessa Declercq, Robbert Vancompernolle