De Reno is aangekomen in Gent, en ligt weer aangemeerd aan de Rigakaai. Daar zal ie opnieuw 250 vluchtelingen opvangen. Er is een tekort aan opvangplaatsen, en dus wilde Fedasil de boot weer naar Gent halen. De stad Gent stemde daarmee in, maar met enkele voorwaarden.

Zo valt het beheer nu volledig onder Fedasil. Zij stomen momenteel de boot klaar voor de komst van de vluchtelingen. De omgeving moet aangepast worden en de kade beveiligd. Er komt opnieuw een buitenruimte en ook binnenin de boot moet er wat veranderd worden. Verder zal er ook meer personeel op de Reno aanwezig zijn, het gaat dan over coördinatoren, psychologen en welzijnsorganisaties. Er wordt dus nog meer ingezet op de begeleiding van de vluchtelingen.

De 250 vluchtelingen zijn alleenstaande mannen, vrouwen en gezinnen met kinderen, maar ook niet-begeleide minderjarigen, afkomstig uit Afghanistan, Syrië en El-Salvador. Begin december moet de Reno operationeel zijn. De stad steekt jaarlijks, en dat tot 2021, 270 000 euro in de vroegere gevangenisboot.

© Janna Heyerick