Een archeoloog van de Gentse Universiteit onderzoekt vandaag de bodem onder de Kalandeberg in Gent. Die plaats wordt door jeugdauteur Marc De Bel en amateurspeurder Gino Marchal opgegeven als de plaats waar het paneel van de Rechtvaardige Rechters is verborgen. Het paneel, een deel van het Lam Gods van de gebroeders Hubert en Jan Van Eyck, is in 1934 gestolen. Sindsdien is er al op diverse plaatsen vruchteloos naar gezocht. Deze zoektocht gebeurt met hoogtechnologische middelen.

© Peter Stuart