Het ziet er naar uit dat de doortrekking van de N60 in Ronse niet voor morgen is. De Raad van State vernietigde onlangs de plannen die het Vlaamse Gewest indiende voor het nieuwe tracé van de N60. Dat  gebeurde nadat het milieufront Omer Wattez een bezwaarschrift had ingediend.

© Tim Steyaert