De gemeente Sluis had al enkele jaren de ambitieuze plannen om aan de haven van Breskens een viscentrum te bouwen. Daar zou de vismijn en het visserijmuseum een nieuwe stek krijgen. Er is ook plaats voor een viswinkel en een visrestaurant. Daarnaast zou de jachthaven worden uitgebreid, en staat de bouw van 400 appartementen gepland.

Begin 2016 oordeelde de Raad van State nog dat de gemeente Sluis haar plannen voor de ontwikkeling van het havengebied Breskens mocht opbergen. Volgens de Raad van State was onder meer het financieel risico toen te groot. Na een lange periode van voorbereiden, verklaarde de Raad van State de bezwaren afgelopen woensdag nu ongegrond. En dat betekend een ‘go’ voor de gemeente.

De aanvragen voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen en de vismijn, zijn ondertussen ingediend.

© Janna Heyerick