Na het schrappen van de biomassacentrale, moet Gent op zoek naar een alternatief scenario om haar klimaatambities waar te maken, zegt PVDA. De partij stelt voor een collectief Zonnedakenplan op te stellen.  Zo’n plan bestaat al in Stuttgart, waar het stedelijk energiebedrijf via een derde-betalersysteem investeert in zonnepanelen bij minder kapitaalkrachtige gezinnen. ‘Een investering in groene stroom zonder de samenleving op kosten te jagen’, zegt PVDA.  Dat stedelijk energiebedrijf moet bovendien ook investeren in 150 windmolens in industriegebieden en langs kanalen en snelwegen. Tom De Meester van PVDA gaat vanavond in debat daarover met schepen Tom Balthazar. 

© Paul Van De Velde