De Stad Gent besteedt veel te weinig aan betaalbaar wonen. Tussen 2104 en 2022 gaat amper 26,5 miljoen naar betaalbaar wonen, da’s 3,2 percent van het investeringsbudget. Dat concludeert PVDA Gent na een analyse van het investeringsbudget. 

Als voorbeeld haalt de partij het stadsontwikkelingsproject ‘Ledeberg Leeft’ aan. Van de 22,5 miljoen die de stad voor het project uittrekt, gaat minder dan 1 miljoen naar woonprojecten, terwijl er wel flink geïnvesteerd wordt in een parkeertoren.

De stad moet haar ambities rond betaalbaar wonen en armoedebestrijding dringend bijstellen, vindt kersvers PVDA-lijsttrekker Tom De Meester. Het budget voor 2017 en de meerjarenbegroting 2016-2020 liggen vanavond op tafel in de Gentse gemeenteraad.

© Paul Van De Velde