Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptiste in Zelzate ligt zwaar onder vuur. In de krant De Morgen klagen anonieme getuigen over wanpraktijken in de streng beveiligde afdeling Levanta. Daar zouden de geïnterneerde vrouwen voor een futiliteit geïsoleerd worden, maar volgens de geviseerde hoofdgeneesheer gebeurt dat enkel wanneer de veiligheid in het gedrang komt.

© Sofie Claeys