Vanaf dit jaar zou u geen opcentiemen op de onroerende voorheffing voor  een  afgeslankte provincie meer moeten betalen. Dat beloofde de Vlaamse regering althans.
Een nieuw op te richten provinciefonds zou de resterende bevoegdheden van de provincie moeten financieren. Maar dat plan kon onder andere om juridische redenen niet uitgevoerd worden. Daarom mag de provincie ook nu nog belasting innen, wel met een maximumtarief.  De opbrengst ervan gaat rechtstreeks naar de provincie en niet naar de stad Gent zoals eerder gesuggereerd.


 

© Lucie Dezutter