De provincie Oost-Vlaanderen is opnieuw op zoek naar landbouwpercelen met oogstresten van suikerbieten voor de komst van de kleine zwanen. Samen met de landbouwers wil de provincie Oost-Vlaanderen deze winter zo’n 30 tot 35 hectare voedselrijke velden voorzien voor de komst van de kleine zwanen en andere wintergasten.


De Oost-Vlaamse deputatie lanceert dan ook een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.


De percelen moeten in Oost-Vlaanderen liggen, liefst in poldergebied of een aansluitend gebied. De maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha. En elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 1 oktober 2019 een offerte indienen.

© Vanessa Declercq