Twee jonge historici krijgen elk 5000 euro van de provincie voor hun historisch en kunsthistorisch onderzoek.  Joke Verfaillie, archivaris in het Rijksarchief in Gent, krijgt de prijs voor geschiedenis voor haar studie over de grifiie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795). 

De prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie gaat naar Evelien Jonckheere. Zij bestudeerde het caféconcert en het variététheater in Gent in de belle époque. 

 

Foto : Joke Verfaillie

© Paul Van De Velde