Een ietwat speciale uitdaging… Da’s het minste wat je ervan kunt zeggen. De Universiteit Gent daagt iedereen uit in Gent, Kortrijk en daarbuiten om kritisch te zijn over een aantal stellingen.

‘God is een aardbei’ of ‘de big bang was slechts een niesbui’. Het zijn maar enkele stellingen die als klinkklare onzin klinken, maar waarvan niemand ooit het tegendeel heeft aangetoond. Met de oproep: prove us wrong of bewijs jij het tegendeel wil de Ugent dat iedereen alledaagse dingen in vraag durft te stellen. Want iets is maar zolang wetenschappelijk waar tot het tegendeel bewezen is,  klinkt het.

© Hannes De Smet