Het protest tegen de windmolens in de Gentse zuidrand groeit. Na de buurtbewoners wil ook de gemeente Merelbeke bezwaar indienen. Natuurpunt Gent vraagt dan weer om bijkomend onderzoek.

Er liggen plannen op tafel voor drie windmolens in de Gentse zuidrand: op de terreinen van Amcor, op de UGent-campus in de Proeftuinstraat en op het Eilandje in Zwijnaarde. Het Gentse stadsbestuur staat achter de plannen, maar er komt veel protest. Niet alleen van de buurtbewoners, ook de gemeente Merelbeke wil bezwaar indienen. De gemeente vreest voor overlast in de Florawijk en voor de impact op de natuur. 

Opmerkelijk: ook Natuurpunt Gent heeft twijfels en vraagt bijkomend onderzoek naar de impact van de windmolens op de natuur. 

© Sofie Claeys