Een duizendtal Gentenaars hield gisteren een fiets- en wandeltocht als steunbetuiging aan het circulatieplan dat op 3 april in voege treedt. De organisatoren vinden het circulatieplan een stap in de goede richting, maar, zeggen ze, dit mag geen eindpunt zijn.
Plaats van afspraak voor de fietsers en wandelaars was het Baudelopark. Het burgerinitiatief pro circulatieplan werd onderschreven door maar liefst 19 milieu-, mobiliteits- en jeugdverenigingen. Na de invoering van het Fietsplan in 1993, en de invoering van het voetgangersgebied in 1997, komt het nieuwe circulatieplan niets te vroeg, klinkt het. 22’

 

© Peter Stuart